May. 20th, 2010

0berst: (Default)
Drzava skrbi za zascito, dvig in izkoriscanje gozdov.
Drzava skrbi za fizicno vzgojo ljudstva, posebno mladine,
v svrho dviganja narodnega zdravja, narodne, delovne in
obrambne sposobnosti.

52.35 КБ

56.80 КБ

24.88 КБ

41.58 КБ

Фото [livejournal.com profile] shadowfoto
Page generated Sep. 19th, 2017 11:40 am
Powered by Dreamwidth Studios