0berst: (Default)
[personal profile] 0berst
Древнеукры и русоарии не котируются.
На сцене - криптосябры!

Славуты авіяканструктар Павел Сухі. Даследчык акіяна Жак Іў Кусто — у Беларусі і цяпер жывуць ягоныя сваякі з прозвішчам Куст. Кампазітар Дзмітрый Шастаковіч. Стваральнік бальзама "Бітнэр" Адольф Бітнэр. Людвік Заменгоф — стваральнік штучнай мовы эсперанта. Зыгмунт Юркоўскі — вынаходнік затвора для фотаапарата, які і па сёння ёсць ва ўсіх без выключэння апаратах! Вынаходнік гіпса Карл Гібенталь — з Віцебска. Адкрывальнік Вавілона Максіміліян Рыло — наш! Заснавальнік найноўшай амерыканскай школы скульптуры Генрых Дмахоўскі. Французскі паэт Гіём Апалінэр, як вы памятаеце, быў блізкім сваяком нашага Каруся Каганца (Казіміра Кастравіцкага). Дзед рускага паэта Яўгена Яўтушэнкі — з вёскі Хамічы ў Калінкавіцкім раёне, ягоныя сваякі і цяпер жывуць там. Заснавальнік амерыканскай кінакампаніі "Метра-Голдвін-Маер" Луіс Барт Маер нарадзіўся ў Мінску. Цяперашні прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс — з вёскі Вішнева пад Валожыным. Калі ў 2007 годзе генпракурорам ЗША стаў Майкл М'юкейсі, адразу высветлілася, што насамрэч ён — Міша Мукасей, а ў Беларусі жыве нямала ягоных сваякоў!

А нядаўна ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што актор Майкл Дуглас таксама мае беларускія карані. Цяпер ён можа стварыць клуб выбітных беларусаў, куды запросіць таксама актора Харысана Форда, хакеіста Уэйна Грэцкі...


Да, Колумб - тоже.

Во мне нет ни капли белорусской крови.
Следовательно, я не существую.

Date: 2010-12-08 11:05 am (UTC)
From: [identity profile] decemberfox.ya.ru (from livejournal.com)
мы все - сон Будды.
Кстати...
Page generated Sep. 24th, 2017 05:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios